Terugblik 2017

Business meets disruption

Business meets disruption: Bent U voorbereid op baanbrekende innovaties? Business Meets organiseert al voor het zevende jaar op een rij de Business Meets bijeenkomsten. Deze keer was het pand van ontwerper Piet Hein Eek op Strijp R de inspirerende locatie voor een meeting waarbij disruption centraal stond. Disruption, letterlijk vertaald: ontwrichting. Vrij vertaald: baanbrekende verandering. Een positieve uitleg waar de gasten van Business Meets uiteindelijk door geïnspireerd raakten.

Want tijdens de inleiding van het onderwerp door dagvoorzitter Anne-Marie Fokkens was de zaal nog wat terughoudend. Veranderingen, daar hadden de ondernemers niet zo veel mee. Ergo: ze dachten dat ze er niet zoveel mee hadden. Want dat ze uiteindelijk mee zullen moeten in een nieuwe fase van onze beschaving daar was keynote-speaker Ruud Veltenaar duidelijk in. ‘Alles gaat veranderen en u bent daar een onderdeel van.

Ruud Veltenaar, trendwatcher, filosoof en visionair, nam tijdens deze editie van Business Meets, zijn toehoorders vervolgens mee in de wereld van disruptieve innovaties. Zijn concrete boodschap: onze samenleving transformeert in sneltreinvaart naar, wat hij noemt, een volgende fase in onze beschaving. De generaties na ons zullen afscheid nemen van ‘zekerheden’ zoals de marktwerking zoals we die nu kennen met als voorbeeld de energiemarkt. Maar ook de democratie in de huidige vorm staat wat hem betreft op de helling. ‘Hoe democratisch zijn we eigenlijk als de macht bij een klein groepje ligt? Of als 65% van alle assets bij 1% van de bevolking ligt? Is dat welvaart?’ Veltenaar hield zijn toehoorders dan ook voor dat de nieuwe generatie het anders zal gaan doen. Er zal een verschuiving plaats gaan vinden van welvaart naar welzijn. Hoe? Dat is nog ongewis. Maar in de periferie wordt al geëxperimenteerd of dingen beter kunnen”, zegt de toekomstkijker. Zaken die gaan veranderen of dat moeten, zijn volgens Veltenaar de zorg, het onderwijs en de politiek. “Een lange weg, maar als een beweging maar lang genoeg aanhoudt, wordt het uiteindelijk een revolutie”. Wat hij in ieder geval zeker weet: “om te veranderen moet de maatschappij ruimte maken voor jonge mensen om te experimenteren. Zij moeten de ruimte krijgen. En een goedbedoeld advies voor de aanwezige ondernemers in de zaal: ‘de transformatie’ voltrekt zich sneller dan u denkt. Dus weer er op voorbereid.”

Na deze inspirerende sessie werden zowel Veltenaar als Steven Nelemans van Start Up Amber Mobility en Eric Broekhuizen, COO en programma director bij High Tech XL, uitgenodigd voor een ronde tafeldiscussie onder leiding van Anne-Marie Fokkens. Hierin werden de verschillende visies van de heren naast elkaar gelegd en gekeken op welke manier zij denken dat organisaties succesvol in kunnen spelen op de veranderde markt. Hierbij speelde met name mobiliteit een rol. Vanzelfsprekend beargumenteerd door Veltenaar en gevoed door vragen en opmerkingen uit de zaal. Iets wat niet alleen de interactie natuurlijk ten goede kwam, maar ook aangaf dat de zaal geïnspireerd was geraakt door hetgeen wat ze gehoord en gezien hadden.

Iets wat ook wel bleek tijdens de afsluitende borrel. Onder het genot van een hapje en drankje was een veel gehoord geluid dat veel aanwezigen tot denken waren aangezet. Veranderingen gingen zien als uitdaging in plaats van bedreiging. Waarmee de organisatoren cq. gastheren van deze middag weer in hun opzet geslaagd waren. Inspireren en enthousiasmeren in een ongedwongen setting. Op naar 2018!

Lees hier het verslag van 2016
Lees hier het verslag van 2015
Lees hier het verslag van 2014
Lees hier het verslag van 2013
Lees hier het verslag van 2012
Lees hier het verslag van 2010

Georganiseerd door: