Terugblik 2016

Van wegwerp economie, naar circulaire economie

Van wegwerp economie, naar circulaire economie


“Ondernemen in de nieuwe economie; is uw verdienmodel bestendig?” Deze vraag stond centraal tijdens de zesde editie van Business Meets afgelopen 10 maart. Ieder jaar organiseren de samenwerkende partners achter dit bijzondere initiatief – te noemen De Groof Accountants en Adviseurs, Notarishuys Veldhoven, TRC Advocaten, Vinance Assurantiën & Financiële Dienstverlening en ABN Amro – een inspirerende seminar voor hun relaties, met als doel kennisdeling en het creëren van nieuwe ontmoetingen. Ook voor dit jaar stelde Business Meets een interessant programma samen, met ondernemer/architect/innovator/inspirator/visionair Ir. Thomas Rau als keynote spreker en gastsprekers Eric van Schagen, CEO bij Simac en Robbin Reijnen, founder Wonderlab-S, die de middag verrijkten met leerzame inzichten en voorbeelden.

Locatie van de zesde editie van Business Meets werd gevonden in het sfeervolle Natlab – Plaza Futura, gevestigd in het voormalige Philips Natuurkundige Laboratorium op Strijp-S, dat qua ligging mooi aansloot bij het thema. In de middag van 10 maart kwamen hier zo’n 175 ondernemers en relaties samen. Het programma werd gestart met een kort filmpje over de ondergang van V&D, waarin duidelijk werd dat het warenhuis niet heeft ingespeeld op de veranderende markt. Vervolgens vertelden twee innovatieve bedrijven Smart Robotic en Wonderlab hoe zij de veranderende markt hebben aangegrepen voor hun business model. Na de introductie heette dagvoorzitter Anne-marie Fokkens – bekend van Omroep Brabant – de gasten welkom. Hierbij zorgde zij voor een leuk interactief element, door de gasten uit te nodigen om te reageren op vragen en stellingen. Daarna gaf zij het woord aan keynote spreker Thomas Rau.

Met zijn Architectenbureau Rau geeft hij een nieuwe impuls aan de hedendaagse economie en pleit hij voor een nieuw systeem, waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken. Zijn visie lichtte hij toe in een bijzondere presentatie, waarin de transitie van “wegwerp economie” – waarin alles maar één leven heeft – naar circulaire economie – waarin producten steeds meer diensten worden en hierdoor hergebruikt – centraal stond. ‘De relatie tussen mensheid en economie verandert,’ aldus Rau. ‘We worden ons steeds meer bewust van de fysieke limieten van de aarde en dus de keuzes die wij maken ten aanzien van duurzaamheid. Zowel individuen als organisaties ontkomen er in deze tijd niet meer aan verantwoordelijkheid te nemen voor hun activiteiten, zoals het veroorzaken van afval, het gebruiken van grondstoffen en het produceren van goederen. Door het integreren van deze nieuwe kijk op ondernemen in een nieuw, lucratief verdienmodel, bouw je als onderneming bestaansrecht op voor een succesvolle toekomst.’

Rondetafel
Na de presentatie van Thomas Rau werden zowel Rau als Eric van Schagen en Robbin Reijnen uitgenodigd voor een rondetafeldiscussie onder leiding van Anne-marie Fokkens. Hierin werden de verschillende visies van de heren naast elkaar gelegd en gekeken op welke manier zij denken dat organisaties succesvol in kunnen spelen op de veranderde economie. Van Schagen haalde als CEO van Simac bijvoorbeeld het bedrijf van de beurs en won de BOV-trofee 2015. ‘Juist in deze tijd is het belangrijk om als bedrijf continuïteit te waarborgen en flexibel te kunnen ondernemen,’ aldus Van Schagen. ‘En daarnaast om betrokken te blijven bij de bedrijfsvoering, eigen mensen en de omgeving. Het permanent doorvoeren van duurzaamheid – zoals in de circulaire economie getracht wordt – is in mijn optiek een mooie gedachte, maar moet wel haalbaar zijn en geen intellectuele discussie worden. Anders verliest het zijn effect. Bovendien hebben bedrijven tijd nodig om hun primaire gedrag aan te passen, want verandering is een proces op zich. In de doorvertaling hiervan valt in de toekomst nog veel winst te behalen.’

Wonderlab-S, ook wel de “maak community” van Strijp-S genoemd, vormde in de discussie een mooi voorbeeld van een organisatie die er in geslaagd is op succesvolle wijze het accent te verleggen van bezit naar gebruik. Reijnen: ‘Bij de ontwikkeling van een goed idee wordt vaak gedacht in geld en investeringen – en dus bezit – om het vervolgens te vertalen naar een marktwaardig product. Bij Wonderlab-S geloven we er juist in dat je door het delen van kennis, ervaringen en faciliteiten met andere ondernemers, professionals, studenten en designers, uiteindelijk nieuwe producten op de markt kunt brengen, die beter passen bij de doelgroep en daardoor aansluiten op de vraag. Deze manier van werken heeft zich inmiddels bewezen in de ontwikkeling én lancering van verschillende succesvolle producten.’

Nieuwe inzichten en bewustwording
Na afloop van het programma kregen de gasten de gelegenheid om bij te praten onder het genot van een lekker drankje en hapje. Een mooi moment voor de vijf partners achter Business Meets om terug te blikken op de middag. Ruud van der Linden van TRC Advocaten: ‘Ieder jaar zoeken we naar een actueel thema dat aansluiting vindt bij ons brede publiek van relaties en klanten. De ontwikkelingen in de markt en recente gebeurtenissen, zoals het faillissement van de V&D, hebben ons geleerd dat je als bedrijf niet stil moet blijven staan, maar mee moet gaan met veranderingen. In deze seminar hebben we getracht hier dieper op in te gaan en middels interessante lezingen en discussies gasten waardevolle inzichten, en een stuk bewustwording ten aanzien van de veranderende economie, mee te geven.’ Peter Heerings van Vinance vult aan: ‘Het is bijzonder hoe mooi het onderwerp van vanmiddag aansluiting vond bij het publiek. Gezien de vele positieve reacties kunnen we zeker concluderen dat we ook dit jaar weer in onze missie geslaagd zijn. We kijken dan ook terug op een geslaagde middag en gaan met veel plezier de voorbereidingen in voor een volgende succesvolle editie in 2017!’Bekijk hier het filmverslag van Business Meets 2015

Lees hier het verslag van 2015
Lees hier het verslag van 2014
Lees hier het verslag van 2013
Lees hier het verslag van 2012
Lees hier het verslag van 2010

Georganiseerd door: